مرکز مشاوره بینش

مشاوره فردی ، خانواده ، تحصیلی و …

مزایای مشاوره ی فردی

فواید مشاوره ی فردی می تواند منجر به تغییراتی در رفتار فرد شود که اغلب می تواند علائم مشکلات روانی او را کاهش دهد.

آگاهی بیشتر شخص از خود

شناخت دقیق تر محدودیت ها

افزایش مهارت های ارتباطی

افزایش

مهارت های تطابقی سالم

مشاوره فردی

مشاوره خانواده

مشاوره تحصیلی

درباره مرکز بینش

روان شناسی فرصت شناسایی و تغییر نشانگان رفتارها جریانهایی که زندگی معنادار افراد و عملکرد سازنده ی سازمانها را تحت تاثیر قرار داده, فراهم می آورد.

درمانهای روان شناختی, به دنبال تغییر صورت مسئله نیستند, بلکه نگاه فرد را به مسائل و چالش های محیطی دگرگون میکنند تا با کشف و تقویت ابعاد ناشناخته ی شخصیتش, برای رویارویی و ایجاد تغییر توانمند شود.

متخصصان مرکز بینش با تلاشی آگاهانه و متعهدانه نسبت به تک تک مخاطبین خود در پی ارائه ی بهترین و تخصصی ترین دانش مرتبط با هر گروه میباشد.

همکاران ما در مرکز مشاوره بینش

 گروهی از متخصصان آموزش دیده و مشاوران با تجربه که به منظور کمک به افراد با طیف وسیعی از مشکلات، دوره دیده اند، در مرکز مشغول ارائه خدمات هستند.

جمیله ابن الشریعه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اهمیت مشاوره خـــــانواده

مشکلات به ظاهر ساده و کوچک، ممکن است آنقدر رشد کرده و بزرگ شوند تا در زندگی شما به عنوان یک معضل جدی عمل کنند و امنیت آن را به خطر بیاندازند به حدی که یک زندگی را بهم بریزد.

اعتماد

ارتباط

همدلی

درک متقابل

اصول مشاوره در مرکز مشاوره بینش

مشاوره یک تعامل هدفمند است که طی آن مشاور با صرف وقت و توجه براي مراجع ، به او در جستجو و کشف روش هایی براي زیستن خلاقانه تر ، تصمیم گیري و تغییر رفتار کمک می کند .

مشاوران مرکز بینش ، علاوه بر تحصیلات خاص در حوزه روانشناسی ، بر قواعد حاکم بر این حیطه نیز تسلط کامل داشته و میتوانند آنها را متناسب با شخصیت و دیدگاه افراد مختلف هماهنگ و متناسب کنند .

نظرات مراجعین ما