مرکز مشاوره بینش

روان شناسی فرصت شناسایی و تغییر نشانگان رفتارها جریانهایی که زندگی معنادار افراد و عملکرد سازنده ی سازمانها را تحت تاثیر قرار داده, فراهم می آورد.درمانهای روان شناختی, به دنبال تغییر صورت مسئله نیستند, بلکه نگاه فرد را به مسائل و چالش های محیطی دگرگون میکنند تا با کشف و تقویت ابعاد ناشناخته ی شخصیتش, برای رویارویی و ایجاد تغییر توانمند شود.

متخصصان مرکز بینش با تلاشی آگاهانه و متعهدانه نسبت به تک تک مخاطبین خود در پی ارائه ی بهترین و تخصصی ترین دانش مرتبط با هر گروه میباشند.

یکی از اهداف کلینیک روانشناختی بینش ، افزایش آگاهی و مهارت در افراد و زوجین است . مهارتهای لازمی که نبود آنها پریشان حالی های فردی و مشکلات ارتباطی بوجود می آورد .

همه می دانند که برای سر درد یا دندان درد چه دارویی مصرف کنند اما واقعا همه نمی دانند که برای رفع استرس و اضطراب چه کنند یا برای مقابله با افکار منفی چگونه عمل کنند . صرف نظر از توصیه های کلی ایی که در این باره وجود دارد-که البته مافی نیست- مراجعین باید تکنیکهای ذهنی ایی را یاد بگیرند تا بتوان افکار و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند ، خود را در کانون آرامش قرار دهند و دیگران را حتی آرام سازند .

این کار اصلی یک روانشناس و روان‌درمانگر است .

.

رزومه علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی متخصصان

مرکز مشاوره بینش

جمیله ابن الشریعه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی